PTK – oddział "Żyj z pomysłem" w Kluczborku


O nas:
 • propagujemy zdrowy, aktywny i twórczy styl życia;
 • organizujemy czas wolny młodzieży, w sposób dostosowany do jej potrzeb oraz wieku;
 • edukujemy i wspomagamy wychowanie dzieci i młodzieży, dbając o ich zrównoważony rozwój;
 • przygotowujemy młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności poprzez edukację regionalną;
 • prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Nasze działania:

 • W latach 2010-2013 organizowaliśmy coroczny Turniej Piłkarzyków Stołowych. Zawodnicy rywalizowali w drużynach dwuosobowych. Turnieje miały charakter otwartych zawodów, a podczas ich trwania można było spróbować swoich sił w różnych nietypowych dyscyplinach sportu tj. Speed Stacks czy hokej stołowy.
 • W grudniu 2012 roku na terenie Kampusu Stobrawa w Kluczborku zorganizowane zostały Ogólnopolskie Mistrzostwa Hokeja Stołowego. W dwudniowych rozgrywkach młodzież z różnych miast Polski rywalizowała w dziedzinie hokeja stołowego, rod hokeja, ice hokeja.
 • W roku 2012 i 2013 realizowany był projekt „Kolory kultury – edycja I i II” dofinansowany przez Urząd Miasta Kluczbork, skierowany do dzieci do lat 4 i ich rodziców z terenu gminy. W ramach projektu przeprowadzono cykl spotkań rozwijających: sprawność manualną, twórcze myślenie, kreatywność, kulturę społeczną, sprawność psycho-ruchową oraz motorykę dużą u małych dzieci. Zajęcia miały na celu integrację i aktywizację rodziców. Udział w projekcie przyczynił się do poprawy dobrych relacji i więzi w rodzinie oraz współpracy rodziców z dziećmi. Dzieci, dzięki specjalnie stworzonemu do celów projektu kącikowi plastycznemu, na każdych zajęciach miały okazję rozwijać swoje zdolności artystyczne. Spotkania były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, a podczas zajęć istniała możliwość skorzystania z fachowej pomocy pedagoga i logopedy.
 • W roku 2014 realizowaliśmy projekt pt.: „Kolory kultury - edycja III” dofinansowany przez Urząd Miasta Kluczbork. Zajęcia polegały na multisensorycznym poznawaniu świata. Przez empiryczne doświadczanie zmysłów: smaku, dotyku, zapachu, słuchu i wzroku dzieci poznawały otaczającą nas rzeczywistość. W krótkich zadaniach sprawdzały prawa fizyki takie jak: siłę wiatru, temperaturę ognia, wilgotność wody, lekkość pióra, zasadę działania cienia itp.
 • W roku 2015 przeprowadzaliśmy projekt pt.: „Kolory kultury - edycja IV” dofinansowany przez Urząd Miasta Kluczbork. Podczas zajęć starsze dzieci podróżowały po państwach europejskich, rozpoczynając od Polski przez m.in. Anglię, Francję, Grecję, poznając tradycje, tańce, regionalne potrawy oraz niektóre zwroty językowe danych narodowości. Młodsze dzieci przenosiły się do krainy bajek, poznając ich głównych bohaterów, którzy prezentowali pozytywne postawy, ucząc wartości przez morały baśni./li>
 • W roku 2016 realizowaliśmy projekt pt.: „Kolory kultury – edycja V” dofinansowany przez Urząd Miasta Kluczbork, w trakcie którego dzieci poznawały utwory polskich poetów: Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Młodzi uczestnicy zajęć poznawali wiersze takie jak: „Rzepka”, „Lokomotywa”, „Kolory”, „Pan pomidor”, „Kwoka”, „Zoo”. Spotkania miały charakter teatralno-muzyczny, a przez udział w nich dzieci rozwijały talent artystyczny i uwrażliwiały się muzycznie, grając na instrumentach czy ucząc się piosenek. Projekt zakończył się oficjalnym występem dzieci inscenizującym wybrane wiersze w obecności przedstawicieli władz miasta: pani dyrektor Administracji Oświaty mgr Elżbiety Pietrzykowskiej oraz wice-burmistrza miasta Kluczbork mgr Romana Kamińskiego.
 • W roku 2017 realizowaliśmy projekt „ Kolory Kultury - edycja VI” dofinansowany przez Urząd Miasta Kluczbork, w którym młodsze dzieci zapoznały się z pięcioma utworami literatury dziecięcej z serii „Budowanie charakterów”. Do każdej opowieści została przez dziecko wykonana praca plastyczna wskazaną techniką, co umożliwiło w efekcie utworzenie książeczki składającej się ze streszczenia opowiadania oraz ilustracji własnoręcznie stworzonej przez każdego z małych uczestników. Starsze dzieci opanowały poruszanie się on-line po aplikacji „Storybird”, pracując na notebookach, stworzyły własne ilustrowane opowiadanie w formie multimedialnej, kreując swojego bohatera, który charakteryzował się pozytywnymi cechami i reprezentował cenne wartości. Opowiadania zostały wydrukowane i każdy uczestnik otrzymał papierowy egzemplarz stworzonej historii. Zajęcia były przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w zakresie pedagogiki i logopedii oraz techniki informatycznej. Podsumowaniem projektu było uroczyste spotkanie, w trakcie którego dzieci zaprezentowały swoje prace.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2023-11-30 12:51:10
stat4u