Projekty 2011

Klub Podróżników w Dąbrowie Górniczej 2011

 • upowszechnianie krajoznawstwa oraz form aktywnego wypoczynku;
 • organizowanie wolnego czasu młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • profilaktyka uzależnień.

Czytaj więcej: Klub Podróżników w Dąbrowie Górniczej 2011

Świetlica profilaktyczna „Klub Młodych Zdobywców” w Dąbrowie Górniczej 2011

 • organizowanie wypoczynku i wolnego czasu dzieciom i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • edukacja, oświata i wychowanie;
 • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.

Czytaj więcej: Świetlica profilaktyczna „Klub Młodych Zdobywców” w Dąbrowie Górniczej 2011

„HOPE FESTIVAL 2011” w Dąbrowie Górniczej

 • upowszechnianie kultury i sztuki, a w tym promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów,
 • profilaktyka uzależnień;
 • organizowanie wolnego czasu młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.

Czytaj więcej: „HOPE FESTIVAL 2011” w Dąbrowie Górniczej

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego 2011

 • działania wspomagające integrację oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • upowszechnianie swobód obywatelskich oraz rozwój świadomości obywatelskiej;
 • działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Czytaj więcej: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego 2011

Koło Sportowe „NIWKA” w Sosnowcu 2011

 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
 • organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień.

Czytaj więcej: Koło Sportowe „NIWKA” w Sosnowcu 2011

Oddział „Perspektywa” w Kędzierzynie-Koźlu 2011

 • działania wspomagające integrację oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa oraz form aktywnego wypoczynku;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

Czytaj więcej: Oddział „Perspektywa” w Kędzierzynie-Koźlu 2011

Oddział „Pomoc Dzieciom i Młodzieży” w Raciborzu 2011

 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
 • ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;

Czytaj więcej: Oddział „Pomoc Dzieciom i Młodzieży” w Raciborzu 2011

Oddział w Raciborzu – Współpraca Międzynarodowa 2011

 • upowszechnianie kultury i sztuki, a w tym promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Czytaj więcej: Oddział w Raciborzu – Współpraca Międzynarodowa 2011

Młodzieżowy Ośrodek „Flota Młodych – Port Żory” 2011

 • organizowanie wolnego czasu młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • działania wspomagające integrację społeczności lokalnej;
 • promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów.

Czytaj więcej: Młodzieżowy Ośrodek „Flota Młodych – Port Żory” 2011

Młodzieżowy Ośrodek "Flota Młodych - Port Kraków" 2011

 • upowszechnianie kultury i sztuki, a w tym promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
 • organizowanie wypoczynku i wolnego czasu dzieciom i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.

Czytaj więcej: Młodzieżowy Ośrodek "Flota Młodych - Port Kraków" 2011

Oddział "Flota Młodych - Port Wrocław"

 • organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • edukacja, oświata i wychowanie.

Czytaj więcej: Oddział "Flota Młodych - Port Wrocław" 2011

Młodzieżowy Ośrodek „Flota Młodych – Port Łódź” 2011

 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
 • organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom.

Czytaj więcej: Młodzieżowy Ośrodek „Flota Młodych – Port Łódź” 2011

Oddział „Kreatywni” w Strzelinie 2011

 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
 • organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • upowszechnianie kultury i sztuki, a w tym promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów.

Czytaj więcej: Oddział „Kreatywni” w Strzelinie 2011

Młodzieżowy Ośrodek Szkoleniowy „Flota Młodych – Port Sosnowiec” 2011

 • organizowanie wolnego czasu dzieci, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • edukacja, oświata i wychowanie;

Czytaj więcej: Młodzieżowy Ośrodek Szkoleniowy „Flota Młodych – Port Sosnowiec” 2011

Klub Opieki Dziennej nad Dziećmi Wyspa Skarbów w Wodzisławiu Śląskim 2011

 • organizowanie wolnego czasu dzieci, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • edukacja, oświata i wychowanie;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa.

Czytaj więcej: Klub Opieki Dziennej nad Dziećmi Wyspa Skarbów w Wodzisławiu Śląskim 2011

Oddział Fantazja w Głubczycach 2011

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
 • ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
 • organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.

Czytaj więcej: Oddział Fantazja w Głubczycach 2011

Oddział Żyj z Pomysłem w Kluczborku 2011

 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
 • organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom.

Czytaj więcej: Oddział Żyj z Pomysłem w Kluczborku 2011

Młodzieżowy Ośrodek Flota Młodych – Port Wodzisław Śląski 2011

 • organizowanie wolnego czasu dzieci, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • edukacja, oświata i wychowanie;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa.

Czytaj więcej: Młodzieżowy Ośrodek Flota Młodych – Port Wodzisław Śląski 2011

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2024-03-19 20:11:18
stat4u