Projekty 2010

Klub Podróżników w Dąbrowie Górniczej 2010

 • upowszechnianie krajoznawstwa oraz form aktywnego wypoczynku;
 • organizowanie wolnego czasu młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień.

Czytaj więcej: Klub Podróżników w Dąbrowie Górniczej 2010

Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych 2010

 • działania wspomagające integrację oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • upowszechnianie swobód obywatelskich oraz rozwój świadomości obywatelskiej;
 • działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Czytaj więcej: Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych 2010

HOPE FESTIVAL 2010 w Dąbrowie Górniczej

 • promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
 • organizowanie wolnego czasu młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • upowszechnianie kultury i sztuki, a w tym promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów.

Czytaj więcej: HOPE FESTIVAL 2010 w Dąbrowie Górniczej

Prowadzenie amatorskiej drużyny piłki nożnej RUDSTOCK w Rudzie Śląskiej 2010

 • promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • organizowanie wolnego czasu młodzieży.

Czytaj więcej: Prowadzenie amatorskiej drużyny piłki nożnej RUDSTOCK w Rudzie Śląskiej 2010

Koło Sportowe NIWKA w Sosnowcu 2010

 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
 • organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień.

Czytaj więcej: Koło Sportowe NIWKA w Sosnowcu 2010

Młodzieżowy Ośrodek Flota Młodych – Port Wodzisław Śląski 2010

 • organizowanie wolnego czasu dzieci, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • edukacja, oświata i wychowanie;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa.

Czytaj więcej: Młodzieżowy Ośrodek Flota Młodych – Port Wodzisław Śląski 2010

Oddział Fantazja w Głubczycach 2010

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
 • ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
 • organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.

Czytaj więcej: Oddział Fantazja w Głubczycach 2010

Oddział Perspektywa w Kędzierzynie-Koźlu 2010

 • działania wspomagające integrację oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa oraz form aktywnego wypoczynku;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Czytaj więcej: Oddział Perspektywa w Kędzierzynie-Koźlu 2010

Oddział Pomoc Dzieciom i Młodzieży w Raciborzu 2010

 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
 • ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień.

Czytaj więcej: Oddział Pomoc Dzieciom i Młodzieży w Raciborzu 2010

Oddział Alternatywa w Żorach 2010

 • organizowanie wolnego czasu młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • działania wspomagające integrację społeczności lokalnej;
 • promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów.

Czytaj więcej: Oddział Alternatywa w Żorach 2010

Oddział Żyj z Pomysłem w Kluczborku 2010

 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
 • organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom.

Czytaj więcej: Oddział Żyj z Pomysłem w Kluczborku 2010

Klub Opieki Dziennej nad Dziećmi Wyspa Skarbów w Wodzisławiu Śląskim 2010

 • organizowanie wolnego czasu dzieci, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • edukacja, oświata i wychowanie;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa.

Czytaj więcej: Klub Opieki Dziennej nad Dziećmi Wyspa Skarbów w Wodzisławiu Śląskim 2010

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2024-06-03 14:19:03
stat4u