Projekty 2008

Klub Podróżników w Dąbrowie Górniczej 2008

 • upowszechnianie krajoznawstwa oraz form aktywnego wypoczynku;
 • organizowanie wolnego czasu młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;

Czytaj więcej: Klub Podróżników w Dąbrowie Górniczej 2008

Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych 2008

 • działania wspomagające integrację oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • upowszechnianie swobód obywatelskich oraz rozwój świadomości obywatelskiej;
 • działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Czytaj więcej: Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych 2008

HOPE FESTIVAL 2008 w Dąbrowie Górniczej

 • promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
 • organizowanie wolnego czasu młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów.

Czytaj więcej: HOPE FESTIVAL 2008 w Dąbrowie Górniczej

Piknik Rodzinny RUDSTOCK w Rudzie Śląskiej 2008

 • promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
 • działania wspomagające integrację społeczności lokalnej, w szczególności integrację rodzin;
 • organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;

Czytaj więcej: Piknik Rodzinny RUDSTOCK w Rudzie Śląskiej 2008

Prowadzenie amatorskiej drużyny piłki nożnej RUDSTOCK w Rudzie Śląskiej 2008

 • promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • organizowanie wolnego czasu młodzieży.

Czytaj więcej: Prowadzenie amatorskiej drużyny piłki nożnej RUDSTOCK w Rudzie Śląskiej 2008

Działania na rzecz rozwoju artystycznego dzieci w Sosnowcu

 • organizowanie wolnego czasu dzieciom, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Czytaj więcej: Działania na rzecz rozwoju artystycznego dzieci w Sosnowcu 2008

Koło Sportowe NIWKA w Sosnowcu 2008

 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
 • organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;

Czytaj więcej: Koło Sportowe NIWKA w Sosnowcu 2008

Wsparcie przedsięwzięcia artystycznego oraz działania na rzecz upowszechniania kultury 2008

 • upowszechnianie kultury Zagłębia Dąbrowskiego;
 • promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów.

Czytaj więcej: Wsparcie przedsięwzięcia artystycznego oraz działania na rzecz upowszechniania kultury 2008

Młodzieżowy Ośrodek Flota Młodych – Port Wodzisław Śląski 2008

 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym zagrożonych patologią społeczną;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
 • ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;

Czytaj więcej: Młodzieżowy Ośrodek Flota Młodych – Port Wodzisław Śląski 2008

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2024-06-03 14:19:03
stat4u