Utworzono: środa, 10, październik 2012

Bezpłatne wyjazdy do aquaparku dla dzieci z terenu Raciborza

Bezpłatne

Polskie Towarzystwo Kulturalne zorganizowało w bieżącym roku trzy nieodpłatne wyjazdy dla dzieci do parku wodnego „Nautica” w Gorzycach.

Każdorazowo dzieci były pod opieką 3 wolontariuszy od momentu miejsca zbiórki, przez przejazd autokarem z Raciborza do Gorzyc do zajęć na basenie. Pierwsze zajęcia odbyły się 28 kwietnia i wzięło w nich udział 34 dzieci. Kolejny wyjazd do aquaparku dla 33 dzieci odbył się 13 października. Trzeci, dla 30 dzieci, zorganizowano 10 listopada.

Podczas zabaw i zajęć dzieci miały możliwość korzystania z pływalni, zjazdów rurą, ciśnieniowych natrysków oraz zabaw w brodziku. Organizowane zabawy m.in. gry w piłkę czy zajęcia pływackie umożliwiły dzieciom spędzenie czasu wolnego atrakcyjnie i sportowo. Starano się stworzyć odpowiednie warunki, w których było możliwe pokonywanie własnych słabości i niedoskonałości, a w konsekwencji osiągnięcie satysfakcji i większej wiary we własne siły i możliwości.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2023-12-29 11:57:35
stat4u