Utworzono: czwartek, 11, październik 2012

Zajęcia na basenie dla dzieci i młodzieży z Raciborza

Zajęcia

Na krytej pływalni znajdującej się przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu od kwietnia do czerwca br. odbywały się zajęcia nauki pływania i doskonalenia technik pływackich.

Były one kierowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w szczególności do osób niepotrafiących pływać, ale także do uczniów, którzy dobrze pływają i chcą doskonalić swoje umiejętności.

Zajęcia odbywały się cyklicznie, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W sumie wzięło w nich udział 104 dzieci. Były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów nauki pływania, a także wolontariuszy Polskiego Towarzystwa Kulturalnego. Rodzice pokrywali tylko koszty biletu wstępu na basen, a kadra instruktorska pracowała w ramach wolontariatu.

Zajęcia były przeprowadzone według ustalonego harmonogramu i programu zajęć w dwóch grupach: nauki pływania i doskonalącej pływanie. Dzieci uczyły się pływać, opanowywały i doskonaliły podstawowe elementy technik pływackich.

Uczestnicy zajęć adaptowali się do środowiska wodnego, dzięki czemu pokonywali negatywne uczucia występujące u niektórych dzieci w kontakcie z wodą. Byli wdrażani do zachowań prozdrowotnych poprzez kształtowanie postawy dbałości o własny rozwój fizyczny. Zwracano także uwagę na korekcję istniejących wad postawy. Pobudzono również potrzebę aktywności ruchowej przez usprawnianie, wzmocnienie i zwiększenie odporności fizycznej.

Aktualnie prowadzone są podobne zajęcia z nauki i doskonalenia pływania dla kolejnej grupy dzieci w terminie od września do grudnia 2012 roku.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2023-12-29 11:57:35
stat4u