Utworzono: czwartek, 11, październik 2012

Aktywnie i ciekawie na zajęciach dla dzieci i młodzieży w Raciborzu

Jak

Polskie Towarzystwo Kulturalne – Oddział „Pomoc Dzieciom i Młodzieży” w Raciborzu zorganizowało dla dzieci i młodzieży z Raciborza cykl bezpłatnych zajęć rekreacyjno-sportowych.

W sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu odbyły się nieodpłatne cykliczne zajęcia sportowe kierowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych i realizowane w ramach programu profilaktycznego współfinansowanego z dotacji Miasta Racibórz pod nazwą „Żyć zdrowo i sportowo” propagującego zdrowy i wolny od uzależnień styl życia. Zajęcia były przeprowadzone w wymiarze 2 godzin w tygodniu w terminie od kwietnia do czerwca 2012r. Wzięło w nich udział 34 dzieci.

Nad bezpieczeństwem grupy czuwało zawsze dwóch lub trzech opiekunów z Polskiego Towarzystwa Kulturalnego (w zależności od liczebności grupy), którzy byli jednocześnie prowadzącymi zajęcia. Byli wśród nich nauczyciele wychowania fizycznego.

Zajęcia były przeprowadzone według ustalonego harmonogramu i programu zajęć. Dzieci i młodzież aktywnie brały udział w różnych formach zabawowych i ćwiczeniowych takich jak: koszykówka, piłka nożna, zajęcia taneczne, aerobik, akrobatyka, gimnastyka, zabawy ruchowe, tenis ziemny, badminton.

Zajęcia sportowe w sposób kontrolowany i profesjonalny zaspokajały naturalną potrzebę ruchu każdego dziecka, a przede wszystkim rozwijały ogólną sprawność psychoruchową. Uczestnicy zajęć podejmowali współpracę w grupie, uczyli się zasad fair play w sporcie, a przede wszystkim aktywnie i ciekawie spędzali czas wolny.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu odbywały się również nieodpłatne zajęcia na kręgielni kierowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W czterech spotkaniach (od września do października) wzięło w nich udział 51 dzieci. Nad bezpieczeństwem grupy czuwało zawsze dwóch opiekunów – wolontariuszy Polskiego Towarzystwa Kulturalnego. Wykwalifikowany pracownik OSiRu przeprowadził szkolenie na temat elementów techniki gry w kręgle.

Program zajęć był przeznaczony dla uczniów o różnym poziomie sprawności fizycznej, a jego celem był rozwój koordynacji ruchowej, współdziałania w grupie i zdrowego współzawodnictwa.

Podczas spotkań widoczna była duża integracja grup, w których wzrastała wzajemna motywacja do odniesienia sukcesu. Zajęcia były alternatywną formą spędzenia aktywnie czasu wolnego, dzięki której uczestnicy mieli okazję świetnie się bawić.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2023-12-29 11:57:35
stat4u