Utworzono: poniedziałek, 05, marzec 2012

Projekt „Wsiądź na rower”

Trochę o ESKAPADZIE  i projekcie WSIĄDŹ NA ROWER

 „Wsiądź na rower” to hasło, pod którym kryje się inicjatywa kilkuosobowej grupy młodzieży o nazwie „Eskapada”. Tworzą ją miłośnicy turystyki rowerowej, którzy swoją pasją postanowili zarazić innych i zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Główny cel ich działań to wytyczenie i opracowanie ciekawych tras rowerowych na terenie powiatu głubczyckiego.
     Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Grupa powstała na początku 2011 r. w ramach programu „Młodzież w działaniu” przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej. Organizacją wspierającą wyżej wymieniony projekt jest Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne.

       Na początku czerwca 2011 r. „Eskapada” rozpoczęła swoją pracę, zachęcając młodych ludzi do wzięcia udziału w ogłoszonym konkursie „Trasy rowerowe w powiecie głubczyckim”. Następnie zaprosiła kilkanaście chętnych osób do wspólnej pracy w warsztatach terenowych, które trwały do końca października. W tym okresie odbyła kilkanaście wyjazdów jednodniowych po terenie powiatu oraz 3 wyjazdy weekendowe: dwa z nich do sąsiadujących powiatów: prudnickiego i nyskiego, jeden do Krakowa. Wszystkie odbywały się pod nadzorem przewodnika turystyki rowerowej. Celem wyjazdów było poznanie dobrze oznakowanych i opisanych tras rowerowych oraz nauka ich wytyczania.


W listopadzie, w oparciu o zgromadzony materiał, grupa opracowała własne trasy rowerowe i zamieściła je na najbardziej popularnych portalach rowerowych.
         22 stycznia 2012 r. w Klubie na Skrzyżowaniu w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Trasy rowerowe w Polsce i Europie”, które było podsumowaniem projektu „Wsiądź na rower”. Zostali ogłoszeni zwycięzcy wcześniej wspomnianego konkursu oraz rozdane nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach: rower trekkingowy, cyfrowy aparat fotograficzny i odtwarzacz mp4. Został także przedstawiony efekt całorocznej pracy grupy „Eskapada” w postaci wydanego folderu pt. „Trasy rowerowe powiatu głubczyckiego”. Folder z opisami tras oraz mapą będzie dostępny m.in. w Punkcie Informacji Turystycznej w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach, w Lokalnym Punkcie Informacji w Starostwie Powiatowym w Głubczycach oraz w wersji elektronicznej na stronie: www.wsiadznarower.pl
Realizacja projektu „Wsiądź na rower” była możliwa dzięki: programowi „Młodzież w działaniu” oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Serdeczne podziękowania składamy organizacji wspierającej nasz projekt – Regionalnemu Stowarzyszeniu Kulturalnemu – oddział „Fantazja” w Głubczycach. Jesteśmy również bardzo wdzięczni Starostwu Powiatowemu w Głubczycach, które objęło honorowym patronatem nasz projekt, informatorowi samorządowemu „Głos Głubczyc” – patronowi medialnemu projektu oraz Miejskiemu Ośrodkowi Kulturalnemu w Głubczycach i Szkole Podstawowej we Włodzieninie, które zapewniły nam bazę lokalową.
Dziękujemy także prywatnym firmom:
-        ASA Sp. z o.o,
-        Bankowi Spółdzielczemu w Głubczycach,
-        Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej,
-        Getin Bank w Głubczycach,
-        Piekarni Prassol,
-        firmie Elektromet.
Dzięki ich pomocy i wsparciu projekt stał się o wiele bardziej atrakcyjny.

 

 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.


Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2023-12-29 11:57:35
stat4u