Członkostwo w Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych

Członkowie Polskiego Towarzystwa Kulturalnego od 2007 roku angażują się w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej poprzez:

  • udział w pracach Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, w tym w Prezydium DFOP w latach 2008-2013,
  • członkostwo w Radzie Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w latach 2008 -2013,
  • uczestnictwo w corocznym Festiwalu Ludzi Aktywnych,
  • udział w pracach kapituły Honorowego Wyróżnienia „Złoty Laur im. Adama Piwowara”, przyznawanego co roku przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza osobom fizycznym, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym za szczególne zasługi w działalności samorządowej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej, sportowej, społecznej poczynionej na rzecz samorządu gminy.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2023-11-30 12:51:10
stat4u