Utworzono: wtorek, 04, kwiecień 2023

Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050

W dniach 16 luty do 23 marca Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kulturalnego Sławomir Dróżdż, wziął udział w konsultacjach społecznych „Projektu Strategii Rozwoju Krakowa .Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050”.

Realizatorem konsultacji społecznych była Fundacja Instytut Polityk Publicznych w Krakowie, które były finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Przedmiotem konsultacji był Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050, stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju Krakowa przyjętej w 2018 roku.

Celem konsultacji było wysłuchanie głosu, zebranie uwag mieszkanek, mieszkańców Krakowa, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz innych osób prawnych, w zakresie projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.

W ramach niniejszego zadania odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami online w dniu 16 lutego 2023 r. od godz. 17:00 do godz. 19:00, „Kraków przyszłości: wizja i wyzwania”, w którym wziął udział przedstawiciel PTK.

https://strategia.krakow.pl/strategia_rozwoju_krakowa/268686,artykul,1_spotkanie_konsultacyjne__on-line__16_02_2023.html

Dodatkowo odbyły się trzy spotkania stacjonarne z mieszkańcami, w których na jednym z nich w dniu 9 marca 2023 r. w Dworku Białoprądnickim, ul. Papiernicza 2, od godz. 17:00 do godz. 19:00, „Kraków: partnerstwo i nowoczesność”, był przedstawiciel PTK.

https://strategia.krakow.pl/strategia_rozwoju_krakowa/269333,artykul,4_spotkanie_konsultacyjne_9_03_2023.html

Ostatnie piąte podsumowujące spotkanie z mieszkańcami, w którym wziął udział przedstawiciel PTK, odbyło się w dniu 23 marca 2023 r., od godz. 17:00 do godz. 19:00, w Sali Lea/Kupiecka w Urzędzie Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Św. 3-4.

Mieszkanki i mieszkańcy Krakowa a w nich przedstawiciel PTK, w części dyskusyjnej oraz warsztatowej, wypowiadali się na tematy związane z angażowaniem mieszkańców w rozwój miasta, turystyfikacją, partycypacją społeczną i partnerstwem w rozwoju, z rozwojem systemów i infrastruktury transportowej, ogródków działkowych i zieleni oraz jakości współpracy mieszkańców z Urzędem Miasta Krakowa. Zainteresowaniem cieszyły się również kwestie formalne bezpośrednio dotyczące Strategii Rozwoju Krakowa, takie jak horyzont czasowy dokumentu, odpowiedzialność za jego wdrażanie, czy prawdopodobieństwo realizacji przyjętych założeń w ciągle zmieniającym się otoczeniu społecznym, finansowym i politycznym.

Urzędnicy otrzymali około 400 ankiet elektronicznych i ponad 200 formularzy konsultacyjnych zawierających ponad 1000 uwag. Obecnie analizowane są wszystkie zgłoszone uwagi, komentarze oraz sugestie i pod koniec kwietnia zostanie przedstawiony raport z konsultacji.

Potencjały Krakowa - synteza

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2024-06-03 14:19:03
stat4u