Aktualności

Utworzono: piątek, 29, październik 2021

Promocja książki Norberta Miki w Kruszynianach - materiał filmowy

W październiku br. opublikowano materiał filmowy dokumentujący promocję książki dr. Norberta Miki pt. „Problematyka tatarska w polityce europejskiej od połowy XV do początku XVI wieku”.

Wydarzenie to miało miejsce 12 czerwca 2021 r. w Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach.

Spotkanie rozpoczął Sławomir Owczarczuk, prezes Polskiego Towarzystwa Kulturalnego (PTK) w Katowicach, który podziękował dyrektorowi Centrum w Kruszynianach za zaproszenie i powitał przybyłych gości, m.in. Bronisława Talkowskiego - przewodniczącego Zarządu Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach , Jana Adamowicza - prezesa Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Różę Chazbijewicz - prezesa Fundacji Tatarskie Towarzystwo Kulturalne, Lilę Asanowicz - przedstawicielkę Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki oraz prof. Dariusza Dąbrowskiego, prof. Leona Tarasewicza i archeolog, Anetę Gołębiowską-Tobiasz.

Promocję poprowadziła, Ewa Mika - dyrektor Centrum Studiów Historycznych (CSH) w Warszawie, która przybliżyła postać autora książki i wybitnego historyka, przedstawiła jego rys biograficzny oraz osiągnięcia na polu zawodowym i naukowym. Następnie zaprezentowano najciekawsze informacje dotyczące wydanej pozycji: tematykę poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów, okładkę, bogate źródła bibliograficzne (ponad 2000), indeks, ilustracje, mapę poglądową oraz fragmenty recenzji naukowych. Zwrócono uwagę, że książka dedykowana jest prof. dr. hab. Krzysztofowi Baczkowskiemu – nauczycielowi akademickiemu i mentorowi autora publikacji. W tym miejscu odczytano list nieobecnego na spotkaniu profesora Baczkowskiego, w którym podkreślił wartość naukową prac autora, jego benedyktyńską pracę nad wielojęzycznymi źródłami historycznymi, a także wspomniał o przyjacielskich relacjach, jakie łączyły go z dr. Norbertem Miką.

W dalszej części prowadząca odczytała fragmenty recenzji naukowych dotyczących wydanej publikacji, warto dodać, że pochodziły one z różnych międzynarodowych ośrodków naukowych, np. Wrocławia, Moskwy, Lwowa, Nowego Sadu, Pardubic. Autorzy docenili w nich m.in. wielojęzyczne źródła literatury przedmiotu, budzącą szacunek kwerendę archiwalną i imponującą erudycję autora. Stwierdzili także, że monografia przynależy do najwyższego kręgu literatury historycznej. W tej części głos zabrał prof. Dariusz Dąbrowski, który szczególnie docenił strukturę książki i zakres polityczny poruszanej w niej problematyki. Na koniec swojego wystąpienia wspomniał również o koleżeńskich relacjach, jakie łączyły go z autorem książki.

W ostatniej części promocji głos zabrał Sławomir Owczarczuk, prezes PTK, który wręczył podziękowanie dyrektor CSH, Ewie Mice, za jej ogromny wkład i zaangażowanie w wydanie książki jeszcze w 2020 r. - tak jak tego pragnął autor. Później głos zabrał Bronisław Talkowski, który docenił publikację dr. Norberta Miki, jako piękny wkład w rozwój historii i kultury tatarskiej na ziemi polskiej.

Organizatorami promocji książki w Kruszynianach było Polskie Towarzystwo Kulturalne w Katowicach oraz Centrum Studiów Historycznych w Warszawie. Patronat medialny objęli TVP3 Białystok oraz Radio Białystok.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2023-12-29 11:57:35
stat4u