Artykuły

Utworzono: niedziela, 05, maj 2019

PTK na Giełdzie NGO w Programie MURAL w Krakowie

Giełda NGO (organizacji pozarządowych) odbyła się w ramach spotkania uczestników Programu MURAL w sobotę 23 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25 w Krakowie.

„Wzajemne zrozumienie, szacunek oraz uczenie się – MURAL” (Mutual Understanding, Respect and Learning) to międzynarodowy projekt realizowany pod patronatem British Council w Polsce we współpracy z organizacjami z sześciu krajów: Polski, Portugalii, Grecji, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. W krakowskiej edycji projektu uczestniczyli przede wszystkim pracownicy oświaty: nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół, którzy w swoim środowisku pracy będą realizować projekty wdrażające wartości MURALu.

Polskie Towarzystwo Kulturalne Oddział Kraków bierze udział w projektach realizowanych przez British Council już od 2014 roku. Tym razem grupa wolontariuszy reprezentowała PTK na giełdzie NGO w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Każda z zaproszonych organizacji pożytku publicznego miała możliwość zaprezentowania swoich celów statutowych oraz form prowadzonych działań w środowisku lokalnym. Podczas prezentacji krakowskiego oddziału PTK wyświetlony został między innymi film z międzynarodowego projektu polsko-ukraińsko-bułgarskiego „Sąsiedzki Krąg”, który został zrealizowany w 2017 roku. Projekt ten współfinansowany był przez Urząd Miasta Krakowa oraz British Council w ramach programu Active Citizens, a jego mottem przewodnim było: wsparcie, tolerancja i wzajemny szacunek, czyli wartości, przekazywane również przez program MURAL.

Podczas trwania giełdy, każdy z uczestników miał możliwość odwiedzenia stoisk zaproszonych organizacji pożytku publicznego w tym stoiska PTK. Była to dobra okazja do przybliżenie bogatej oferty przedsięwzięć jakie PTK podejmuje w Krakowie oraz na podzielenie się doświadczeniami z przeprowadzonych już projektów społecznych.

https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/227949,52,komunikat,programu_mural_-_zaproszenie_na_gielde_ngo.html

https://www.britishcouncil.pl/projekt-mural?fbclid=IwAR02lhR-VNqoQoHUnoilE-WPZfBfMZdzAzsHPQj0qytORwJ27dlo95KCckk

http://otwarty.krakow.pl/program/228590,artykul,projekt_mural_-_filmy.html

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2023-11-30 12:51:10
stat4u