Artykuły

Utworzono: środa, 18, kwiecień 2018

Międzynarodowy program „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space” – wizyta studyjna w Glasgow w Szkocji

Pięciodniowa wizyta studyjna w Glasgow w ramach Międzynarodowy program „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space" odbyła się od 5 do 9 marca 2018 r. i była przygotowana na wysokim poziomie. Pierwszy i ostatni dzień wyjazdu został przewidziany na podróż do i ze Szkocji.

W drugi i trzeci dzień wizyty w godzinach dopołudniowych w Instytucie na rzecz Przyszłych Miast (Institute for Future Cities) na University of Strathclyde, Technology & Innovation Centrum uczestnicy wysłuchali prelekcji prowadzonej przez Dyrektora Institute for Future Cities – Richarda Bellinghama, który jest również starszym pracownikiem naukowym oraz Członkiem Instytutu Energetyki. Pan Bellinghama podzielił się dobrymi praktykami w takich zagadnieniach jak: dziedzictwo kulturowe a innowacje – rola średnich i małych przedsiębiorstw, rewitalizacja przestrzeni miejskich oraz przeciwdziałanie przestępczości, gromadzenie, przetwarzanie i interpretacja danych dotyczących środowiska miejskiego.

Następnie w godzinach popołudniowych, również w Instytucie na rzecz Przyszłych Miast (Institute for Future Cities), uczestnicy z Polski podzielili się dobrymi praktykami reprezentowanych instytucji. Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Kulturalnego Sławomir Dróżdż wystąpił z prezentacją dobrych praktyk Krakowskiego Oddziału PTK w takich zagadnieniach jak: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przestrzeń i miejsca przyjazne dla seniorów, sieci współpracy między JST, NGO a biznesem, partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej.

W czwarty, przedostatni dzień wizyty uczestnicy zostali zaproszeni do Orkney Enterprise Centre – siedziby partnera niniejszego projektu SURF - Scotland’s Regeneration Forum mieszczącej się w Govan, jednej z dzielnic Glasgow. SURF - Scotland’s Regeneration Forum to organizacja pozarządowa, której celem jest poprawa życia społeczności w Szkocji będącej w niekorzystnej sytuacji.

Uczestników powitał dyrektor SURF – Ken McKinlay. Następnie kierownik SURF – Derek Rankine przedstawił informacje na temat roli i działań SURF oraz kontekst polityki rewitalizacji w Szkocji, w tym w odniesieniu do obecnych i przyszłych strategii. Szef działu spraw publicznych – David Stewart ze Szkockiej Federacji Spółdzielni Mieszkaniowych omówił podobieństwa i różnice w podejściu do polityki rewitalizacji z punktu widzenia administracji publicznej.

Następnie gospodarze zabrali uczestników na spacer po dzielnicy Govan, pokazując efekty najważniejszych zmian rewitalizacyjnych. Pierwszy punktem był budynek Orkney Enterprise Centre. Wybudowany 1867 r. pierwotnie jako posterunku policji, został odnowiony w 2010 r. jako centrum nowych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw społecznych. Kolejnym punktem był zrewitalizowany plac i nabrzeże rzeki Clyde. Powrót do siedziby Orkney Street odbył się przez Elder Park, atrakcyjny wiktoriański park. Założony przez fundatorów – Johna i Isabellę Elder, został przywrócony do świetności dzięki społeczności stoczniowej.

Po powrocie Emma Scott oraz asystent ds. badań i administracji w firmie SURF – Christopher Murray przedstawili uczestnikom informacje o prestiżowym i długotrwałym procesie przyznawania nagród w ramach programu rewitalizacji SURF, podkreślając rolę niedawnych zwycięzców. Następnie Mike McCarron – prezes zarządu Galgael Trust pochwalił się nagrodą za najlepsze praktyki w dziedzinie rewitalizacji społecznej.

Na zakończenie wizyty w SURF - Scotland’s Regeneration Forum wszyscy uczestnicy z Polski oraz gospodarze stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

ifuturecities.com

www.surf.scot/projects/poland-exchange

www.surf.scot

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2024-03-19 20:11:18
stat4u