Artykuły

Utworzono: poniedziałek, 16, kwiecień 2018

Udział PTK w międzynarodowym programie „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space”

Program „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space”, trwający od maja 2017 do kwietnia 2019, jest międzynarodowym projektem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt jest realizowany pod przewodnictwem British Council w Polsce we współpracy z partnerem w Krakowie – Centrum Doradztwa Strategicznego, a także w Wielkiej Brytanii – Scotland’s Regeneration Forum i Chorwacji (miasta Komiza i Sibenik).

Celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi o kluczowym znaczeniu lokalnym. Jest on realizowany poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli instytucji trzech sektorów zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem polityk publicznych:

  • samorządów,
  • organizacji pozarządowych,
  • związków pracodawców/związków zawodowych,
  • w obszarze rewitalizacji społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości (w oparciu o skuteczne rozwiązania zagraniczne).

Partnerzy zagraniczni biorący udział w projekcie posiadają szerokie doświadczenie z zakresu kreowania i wdrażania polityk publicznych, jak i szereg wypracowanych rozwiązań i dobrych praktyk w obszarze ożywiania przestrzeni publicznych.

Do projektu zostali zakwalifikowani przedstawiciele wymienionych instytucji z całej Polski, jak również przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Kulturalnego – Sławomir Dróżdż.

W ramach projektu zorganizowane zostały:

  • dwudniowe warsztaty, które odbyły się w Hotelu Wilga w Krakowie (5 i 6 lutego 2018 r.), przygotowujące uczestników projektu do efektywnego wykorzystania wizyty studyjnej w kontekście potrzeb reprezentowanej jednostki,
  • Indywidualna Mobilność Ponadnarodowa – pięciodniowy wyjazd studyjny do Glasgow w Szkocji (od 5 do 9 marca 2018 r.) w formule job shadowingu (obserwacji uczestniczącej).

Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu - I nabór

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2024-03-19 20:11:18
stat4u