Utworzono: niedziela, 15, styczeń 2012

HOPE FESTIVAL 2010 w Dąbrowie Górniczej

  • promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
  • organizowanie wolnego czasu młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
  • upowszechnianie kultury i sztuki, a w tym promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów.

Cele statutowe:

  1. promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
  2. organizowanie wolnego czasu młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
  3. upowszechnianie kultury i sztuki, a w tym promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów.

Miejsce:

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

Termin:

13 listopada 2010 r.

Działania:

HOPE FESTIVAL 2010, czyli Festiwal Nadziei 2010 – to trzecia edycja imprezy o optymistycznym przesłaniu, adresowanej do młodych ludzi. Jej celem jest popularyzowanie wśród młodych osób kultury i sztuki niosącej optymistyczne przesłanie oraz uniwersalne, pozytywne wartości i postawy społeczne takie jak: życzliwość do ludzi, koleżeństwo, optymistyczne usposobienie, odpowiedzialność za siebie i innych, aktywność, tolerancja, odkrywanie i rozwijanie swych pasji itp.
Na HOPE FESTIVAL 2010 wystąpił Mietek Szcześniak z zespołem oraz Młodzieżowa Grupa Teatralna Dodatek w spektaklu A Ty dokąd ?. W spektaklu młodzi artyści zaprotestowali przeciwko rozpowszechnianiu narkotyków wśród młodzieży, wskazując jednocześnie alternatywną drogę życia. W przerwach pomiędzy występami odbyły się konkursy z nagrodami dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W trakcie festiwalu porad udzielali konsultanci ds. uzależnień.
Wstęp na imprezę był bezpłatny. W festiwalu wzięło udział ok. 800 osób. Honorowy patronat nad Hope Festival 2010 sprawował Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

Partnerzy:

  • Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – udostępnienie Sali Teatralnej PKZ wraz ze sprzętem i obsługą;
  • Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej - Referat Profilaktyki Uzależnień w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej – przekazanie nagród rzeczowych dla uczestników konkursów.
  • Regionalne Stowarzyszenie Pomocy i Inicjatyw Społecznych STACJA w Rybniku – zapewnienie konsultantów ds. uzależnień.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2023-11-30 12:51:10
stat4u