Utworzono: niedziela, 15, styczeń 2012

Oddział Perspektywa w Kędzierzynie-Koźlu 2010

 • działania wspomagające integrację oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa oraz form aktywnego wypoczynku;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Cele statutowe:

 1. działania wspomagające integrację oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 2. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa oraz form aktywnego wypoczynku;
 3. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 4. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 5. organizowanie wolnego czasu młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 6. diagnozowanie środowiska lokalnego w zakresie problemów związanych z patologią i niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży.

Działania:

Różne formy nieodpłatnej działalności kulturalnej, sportowej, wychowawczej i społecznej.

Działalność stała:

Cykliczne spotkania raz na kwartał w ramach tzw. Spotkań kawiarenki „Azyl”. Na spotkaniach organizowanych w D.K. Chemik w Kędzierzynie-Koźlu w formie panelów dyskusyjnych i spotkań z interesującymi, twórczymi postaciami z regionu i województwa. Celem tych spotkań było przeciwdziałanie alienacji społecznej oraz zachęcanie uczestników do odkrywania i realizowania swych pasji i zainteresowań. W spotkaniach brało udział około 25 – 35 osób.

Działalność cykliczna i imprezy:

 • 15 maj 2010 r. - Wieczór poetycko-muzyczny zorganizowany w Bibliotece Pedagogicznej w Koźlu z poetką Sonią Lasotą.
  Spotkanie połączono z prezentacją wierszy młodych twórców z Kędzierzyna-Koźla – uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Koźlu. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób.
 • Spływy kajakowe rzekami Ruda, Odra, Opawa.
  W ramach aktywacji i integracji osób lokalnej społeczności miasta Kędzierzyna-Koźla jak i propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia oraz turystyki w rejonie Śląska opolskiego i Bramy Morawskiej w roku 2010 w ramach prac Oddziału zorganizowano cztery spływy rzeczne, w których uczestniczyło 45 osób.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2023-11-30 12:51:10
stat4u