Utworzono: niedziela, 15, styczeń 2012

Oddział Pomoc Dzieciom i Młodzieży w Raciborzu 2010

 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
 • ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień.

Cele statutowe:

 1. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
 3. ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
 4. pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży, wspomagająca edukację.

Działania:

 • Zajęcia popołudniowe były prowadzone raz w tygodniu, od godziny 17.00 do 19.00., Prowadzili je członkowie stowarzyszenia posiadający wykształcenie pedagogiczne, socjologiczne, instruktorzy pływania i praktykanci pod opieką pedagogów. Program obejmował: gry i zabawy ruchowe, zajęcia na basenie, kręgielni, tenis ziemny, zajęcia taneczne, zajęcia na siłowni, tenis stołowy, aerobik, zajęcia z piłki nożnej i siatkowej oraz wyjazdy rowerowe i do Aquaparku.
  Podczas zajęć prowadzone były warsztaty zachęcające do aktywnego i zdrowego stylu życia. Do prowadzenia zajęć i sprawowania opieki podczas wycieczek i wyjść zgłosiło się 14 wolontariuszy, w tym przewodnik wycieczek rowerowych, instruktorzy pływania i zajęć sportowych. Zajęciami objęto 68 dzieci.
 • Projekt Kalejdoskop dotyczył organizacji różnorodnych zajęć z elementami profilaktyki uzależnień. Działania tj.:. malowanie farbami do ciała i wykonywanie inspirujących fotografii, zajęcia w plenerze, zabawy sportowo- rekreacyjne, zabawy plastyczne motywowały dzieci do przełamywania barier (starszych wzgl. młodszych), zabawy, ćwiczenia wyobraźni. Ukazano dzieciom jak mogą łatwo zawierać przyjaźnie, integrować się, razem spędzać wolny czas, uczyć się kreatywności poprzez gry i zabawy. Na zajęcia zgłosiło się 72 dzieci z Raciborza i okolic, po wcześniejszych ogłoszeniach w placówkach oświatowych.
  Odbyły się dwa całodniowe spotkania plenerowe, każdy z uczestników otrzymał pamiątkową koszulkę t-schirt:
  Pierwsze spotkanie Kolorowy zawrót głowy dotyczyło zabaw i eksperymentowania z farbami do ciała. Dzieci pobudzały swoją wyobraźnię i próbowały poprzez farby na swoim ciele współgrać z otaczającym terenem naszego miasta. Wykonywane były fotografie amatorsko-artystyczne przez uczestników i wolontariuszy. Spotkanie ukończone wspólnie przy ognisku, gdzie omawiane zostały nasze przeżycia w grupie podczas wykonywania zadania oraz treści z zakresu profilaktyki uzależnień.
  Drugie spotkanie Sfora plenerowe odbyło się w okolicznym lesie w Szymocicach, gdzie prowadzone były zabawy na orientację, podchody oraz gry i zabawy ruchowe połączone z ogniskiem i zajęciami w terenie: Zorganizowane zostały zajęcia zręcznościowe i sportowe: rzucanie w dal, strzelanie do celu oraz zabawy drużynowe.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2023-11-30 12:51:10
stat4u