Utworzono: niedziela, 15, styczeń 2012

Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych 2009

  • działania wspomagające integrację oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • upowszechnianie swobód obywatelskich oraz rozwój świadomości obywatelskiej;
  • działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Cele statutowe:

  1. działania wspomagające integrację oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  2. upowszechnianie swobód obywatelskich oraz rozwój świadomości obywatelskiej;
  3. działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Działania:

  • członkostwo w Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych – Partnerstwo: Wspólnie dla Miasta oraz udział w pracach Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych;
  • udział w pracach Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza;
  • udział i prezentacja działalności Stowarzyszenia na Festiwalu Inicjatyw Pozarządowych Zagłębia Dąbrowskiego w dniu 18.09.2009 r. w Dąbrowie Górniczej.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2023-11-30 12:51:10
stat4u