Utworzono: niedziela, 15, styczeń 2012

HOPE FESTIVAL 2009 w Dąbrowie Górniczej

  • promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
  • organizowanie wolnego czasu młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
  • promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów.

Cele statutowe:

  1. promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
  2. organizowanie wolnego czasu młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
  3. promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów.

Miejsce:

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

Termin:

14 listopada 2009 r.

Działania:

HOPE FESTIVAL 2009” – to impreza o optymistycznym przesłaniu, adresowana do młodych ludzi. W festiwalową atmosferę w zabawny sposób wprowadził Ireneusz Krosny swym znakomitym „Teatrem Jednego Mima”. Następnie wystąpiły lokalne zespoły muzyczne ze swymi autorskimi utworami. W przerwach pomiędzy występami odbyły się konkursy z nagrodami dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz treści profilaktycznych poruszanych w utworach zespołów. W trakcie festiwalu porad udzielali konsultanci ds. uzależnień.
Wstęp na imprezę był bezpłatny. W festiwalu wzięło udział ok. 500 osób. Honorowy patronat nad „Hope Festival 2009” sprawował Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

Partnerzy:

  • Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – udostępnienie Sali Teatralnej PKZ wraz ze sprzętem i obsługą;
  • Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej - Referat Profilaktyki Uzależnień w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej – przekazanie nagród rzeczowych dla uczestników konkursów;
  • Regionalne Stowarzyszenie Pomocy i Inicjatyw Społecznych „STACJA” w Rybniku – zapewnienie konsultantów ds. uzależnień.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2024-06-03 14:19:03
stat4u