Utworzono: niedziela, 15, styczeń 2012

Młodzieżowy Ośrodek Flota Młodych – Port Wodzisław Śląski 2009

 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym zagrożonych patologią społeczną;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
 • ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień.

Cele statutowe:

 1. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym zagrożonych patologią społeczną;
 2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
 3. ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
 4. pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży, wspomagająca edukację;
 5. edukacja, oświata i wychowanie;
 6. diagnozowanie środowiska lokalnego, gdy chodzi o problemy związane z patologią i niedostosowaniem społecznym młodzieży;
 7. pomoc psychologiczna, pedagogiczna i materialna ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej.

Działania:

Różne formy nieodpłatnej działalności kulturalnej, sportowej, wychowawczej i społecznej.

Działalność stała:

 • Klub Hokeja Stołowego Moby Dick – co czwartek - 10 stałych uczestników;
 • w ramach Ośrodka spotkania i zajęcia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z osobami niepełnosprawnymi, w każdą pierwszą sobotę miesiąca ok. 5 osób;
 • niedzielne poranki dla dzieci i młodzieży – każda niedziela, ok. 20 osób.

Działalność cykliczna i imprezy:

 • Styczeń 2009 r.

  Międzynarodowy Turniej Hokeja Stołowego według punktacji WTHA;

 • Luty 2009 r.

  bal przebierańców, zorganizowany we współpracy z Towarzystwem Przyjacół Dzieci, uczestniczyło ok 50 osób, w tym dzieci niepełnosprawne;

 • Marzec 2009 r.

  “Wielkanocne ozdoby zajęcia z arteterapii, wykonywanie ozdób światecznych, w zajęciach uczestniczyły dzieci wraz ze swoimi mamami,ok 40 osób;

 • Kwiecień 2009 r.
  • Eliminacje do reprezentacji w Mistrzostwach Europy Hokeja Stołowego w drużynie – 16 zawodników;
  • Mistrzostwa Europy w Hokeju Stołowym, Air – Hokej, Rod - Chemoplast – uczestnictwo 80 zawodników z Czech, Rosji, Ukrainy, Szwecji i Polski;
 • Czerwiec 2009 r.

  Międzynarodowy Turniej Hokeja Stołowego – Silesia CUP, uczestniczyło ok. 60 osób.

 • Listopad 2009 r.

  zabawa andrzejkowa, uczestniczyło ok. 40 osób.

 • Grudzień 2009 r.
  • zabawa mikołajkowa, uczestniczyło ok. 50 osób;
  • zabawa mikołajkowa organizowana przez Towarzystwo Dzieci Niepełnosprawnych – uczestniczyło ok. 40 osób;
  • “Bożonarodzeniowe ozdoby, oraz Świąteczne wypieki - zajęcia z arteterapii, wykonywanie ozdób i ciasteczek świątecznych, w zajęciach uczestniczyły dzieci i ich mamy, ok. 50 osób;
  • Turniej Hokeja Stołowego Flota CUP – uczestniczyło 16 zawodników.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2024-06-03 14:19:03
stat4u