Artykuły

Utworzono: piątek, 24, październik 2014

„Ludzie chcą się zmieniać, ale nie lubią być zmieniani” – konferencja w Katowicach w ramach EFS

„EFS

24 listopada 2014r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyła się konferencja „Osoby wykluczone – niewykorzystane potencjały i talenty”, będąca podsumowaniem kończącego się projektu, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”. 

Wzięli w niej udział wychowawcy Świetlicy Środowiskowej „Nikisz” prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Kulturalne.

Zaproszeni goście z dużym zainteresowaniem wysłuchali części teoretycznej, m.in. wykładu dr hab. Marka Rymszy z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych z Warszawy na temat polskiego systemu pomocy. Prelegent zwrócił uwagę na znaczącą rolę tzw. trzeciego sektora – organizacji pozarządowych. Wskazał, że sektor ten jest prekursorem takich działań jak: animacja, streetworking, asystentura rodziny, organizowanie społeczności lokalnych.

W dalszej części słuchacze mogli dowiedzieć się, jak działa system pomocy osobom wykluczonym w Holandii, a dokładnie w Rotterdamie. Opowiedział o tym Wouter Rietman – Dyrektor Fundacji Onebenute Kwaliteiten oraz Henk Spies. Celem działań jest tam głównie aktywizacja jednostek w kierunku otwierania własnej działalności gospodarczej. Mimo że Rotterdam jest miastem bogatym, to jednak bezrobocie sięga 14,5% (podczas gdy w Katowicach: 5,2%).

W kolejnej części konferencji zaprezentowane były konkretne przypadki osób, które dzięki udziałowi w trwającym trzy lata projekcie zyskały nową jakość życia. O tym poruszająco opowiedziały Monika Bajka – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dom Aniołów Stróżów”, koordynator projektu; Barbara Kaczmarczyk-Wichary - Wiceprezes, Lider Poradni Rodzinnej oraz Daria Mejsner – konsultant Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego.

„Ludzie chcą się zmieniać, ale nie lubią być zmieniani” – to motto przyświecające pracy „Domu Aniołów Stróżów”, wielokrotnie przytaczane podczas konferencji. Człowiek pragnący udzielić wsparcia powinien poznać drugą osobę, zaakceptować ją taką, jaką jest, a pomagając, wykazać się postawą szacunku i pokory. W codziennym życiu warto również pamiętać o tym, że każdy człowiek ma potencjał!

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2020-11-08 20:46:40
stat4u