Artykuły

Utworzono: środa, 01, październik 2014

II Międzyregionalne Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego w Opolu

W dniach 3-5 października br. w Opolu odbyło się II Międzyregionalne Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Rady są organami powołanymi na terenie większości miast w Polsce w celu wspierania inicjatyw organizacji pozarządowych oraz ich współpracy z jednostkami samorządów lokalnych.

Spotkanie miało charakter trzydniowej sesji, podczas której przedstawiciele czterech województw (opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i śląskiego) wspólnie pracowali oraz dyskutowali na temat działalności rad. Celem konferencji była wymiana doświadczeń, zaprezentowanie dobrych praktyk, a także warsztaty na temat funkcjonowania, ewaluacji i rozwiązywania pojawiających się problemów na wielu płaszczyznach działań RDPP.

Uczestnicy forum mieli również okazję przyjrzeć się pracy stowarzyszeń z terenu Opola i okolic w trakcie przypadających w tym czasie Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych.

Polskie Towarzystwo Kulturalne było reprezentowane przez dyrektora jednego z oddziałów PTK - Ewę Gawron, która pełni funkcję Przedstawiciela Organizacji Pozarządowych w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Zawierciu.

"To konieczne, aby wśród organizacji pozarządowych oraz w środowiskach lokalnych wzrastała świadomość na temat roli Rad DPP oraz ich działalności – zauważa dyrektor E. Gawron – szczególnie ważne jest to teraz, gdy w wielu miastach w Polsce są one dopiero na etapie powoływania. W czasie warsztatów zapoznaliśmy się ze stanem prac nad standardami Rad Działalności Pożytku Publicznego i pracowaliśmy nad założeniami i metodami, które sprawdzałyby się w praktyce, a nie były tylko teorią. Atmosfera życzliwości i otwartości panująca w czasie II Forum była doskonałą okazja do poznania się oraz wymiany doświadczeń."

W sporządzonym liście intencyjnym radni osobiście zadeklarowali wzajemną pomoc i wsparcie w zakresie pogłębiania tematyki funkcjonowania RDPP, ujednolicenia pracy i kompetencji rad oraz sprawnej komunikacji z jednostkami samorządów terenowych.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2020-11-08 20:46:40
stat4u