Artykuły

Utworzono: wtorek, 07, styczeń 2014

Program „Active Citizens - Aktywna Społeczność" w Krakowie

Od października 2013 r. Wydział Rozwoju Miasta Krakowa we współpracy z British Council rozpoczął realizację programu „Active Citizens - Aktywna Społeczność" w Krakowie.

Bierze w nim udział przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Kulturalnego – Sławomir Dróżdż. Program stanowi uzupełnienie działań związanych z opracowaniem Pilotażowych Programów Rehabilitacji Zabudowy Blokowej dla wybranych przez Radę Miasta Krakowa osiedli: Ugorek, Olsza II i Azory.

  • Na czym polega program Active Citizens?

Active Citizens to program British Council prowadzony jednocześnie w ponad trzydziestu krajach w Europie i na świecie. Jego głównym celem jest motywowanie członków różnorodnych społeczności do wzięcia odpowiedzialności za kwestie dla nich ważne oraz do działalności na rzecz swoich grup i swojego otoczenia. Projekt koncentruje się na przeciwdziałaniu wykluczeniu i wspieraniu aktywnego obywatelstwa na rzecz społeczeństwa opartego na różnorodności, dialogu i współpracy. W Krakowie projekt Active Citizens jest realizowany w okresie od października 2013 do czerwca 2014 roku.

  • Jaka jest struktura programu?

W ramach programu zostanie przeszkolona grupa aktywistek i aktywistów społecznych, których zadaniem będzie dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w swoich instytucjach, organizacjach i społecznościach poprzez opracowanie, a następnie wdrożenie projektu społecznego oraz przekazywanie zdobytych narzędzi w ramach prowadzonych szkoleń, warsztatów, seminariów, spotkań grup roboczych, mentoringu itp. Dodatkowo część uczestniczek i uczestników będzie mieć możliwość wzięcia udziału w spotkaniach międzynarodowych oraz wyjazdu na wizyty studyjne do Wielkiej Brytanii i do Gdańska, gdzie program Active Citizens jest realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej.

Pierwszym działaniem, związanym z tym programem, było przeprowadzone w dniach 21 -25 października 2013 r. szkolenie dla facylitatorów i facylitatorek (animatorów, animatorek społecznych). Szkolenie miało charakter warsztatowy i odbyło się w jednej z sal Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.

Pięć dni szkolenia wniosło twórczą atmosferę, co wpłynęło bardzo korzystnie na uczestników. Grupa składająca się z piętnastu osób mogła się lepiej poznać poprzez różnego rodzaju gry integracyjne, dyskusje i debaty oraz poprzez poznanie metodologii zajęć Activ Citizens. Byli w niej przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, grona pedagogicznego, Domu Kultury, organizacji pożytku publicznego oraz streetworkerzy.
Szkolenie zakończyło się wręczeniem certyfikatu trenerskiego facylitatora.

  • Certyfikat trenerskiego facylitatora przyznany przedstawicielowi Polskiego Towarzystwa Kulturalnego – Sławomirowi Dróżdżowi.

Kolejne działania programu „Active Citizens - Aktywna Społeczność" w Krakowie na następne miesiące to:
• warsztat wprowadzający,
• moduły szkoleniowe dla osiedli: Ugorek, Olsza II i Azory,
• wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii dla trzech wybranych uczestników projektu Active Citizens,
• wizyta studyjna w Gdańsku dla wybranych uczestników projektu Active Citizens.

Więcej szczegółów dotyczących projektu zamieszczono na stronie internetowej w poniższych linkach:
http://rewitalizacja.krakow.pl/active_citizens/10321,glowna.html
Strona internetowa projektu Active Citizens
http://activecitizens.britishcouncil.org/

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2020-11-08 20:46:40
stat4u