Utworzono: czwartek, 19, kwiecień 2012

Świetlica profilaktyczna „Klub Młodych Zdobywców” w Dąbrowie Górniczej 2011

 • organizowanie wypoczynku i wolnego czasu dzieciom i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 • edukacja, oświata i wychowanie;
 • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.

Cele statutowe:

 1. organizowanie wypoczynku i wolnego czasu dzieciom i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
 2. edukacja, oświata i wychowanie;
 3. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
 4. profilaktyka uzależnień.

Działania:

Świetlica rozpoczęła działalność 1 czerwca 2011 r. w Dąbrowie Górniczej - Mydlice w Szkole Podstawowej Nr 3. Zajęciami profilaktycznymi było objętych 23 dzieci w wieku 6 – 15 lat. Zajęcia w roku szkolnym były prowadzone w godzinach od 15:00 do 19:00, a w czasie półkolonii od 27 czerwca do 29 lipca 2011 r. w godzinach od 9:00 do 14:00. W sumie przeprowadzono 116 dni zajęć świetlicowych, w tym 25 dni w wakacje.

Zorganizowano w tym:

 • 2 zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzone przez 2 konsultantów ds. uzależnień z Regionalnego Stowarzyszenia Pomocy i Inicjatyw Społecznych „STACJA”;
 • 60 godzin zajęć muzycznych, multimedialnych;
 • 30 godzin zajęć szachowych, zajęć hokeja stołowego oraz gier planszowych; 6 konsultacji
 • 7 wyjść i wycieczek (do zamku w Będzinie, do zamku w Ogrodzieńcu i do parku zamków jurajskich w miniaturze, do Ojcowa i Groty Łokietka, do gospodarstwa agroturystycznego w Kuźniczce Nowej, gdzie dzieci m.in. poznały życie pszczół oraz skorzystały z jazdy konnej, do kręgielni, na spotkanie poświęcone Unii Europejskiej zorganizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej);
 • 2320 posiłków podczas trwania zajęć, w tym 500 obiadów w czasie wakacji w formie cateringu.
 • „Dzień Rodziny” zorganizowany 2 grudnia 2011 r. w auli Szkoły Podstawowej Nr 3 dla 90 osób, w tym 40 dzieci, którego celem było wspierania relacji i więzi rodzinnych poprzez różne formy zabaw i rozgrywek rodzinnych, połączone z poczęstunkiem i wizytą Świętego Mikołaja.

W zajęciach Klubu Młodych Zdobywców uczestniczyło łącznie: 45 dzieci.

Wszystkie zajęcia były prowadzone przez osoby z kwalifikacjami do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wykształceniem pedagogicznym, a wspierali ich liczni wolontariusze.

Działania były prowadzone nieodpłatnie przy wsparciu środkami budżetowymi Gminy Dabrowa Górnicza.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2021-06-28 23:43:56
stat4u