Utworzono: czwartek, 19, kwiecień 2012

Oddział „Pomoc Dzieciom i Młodzieży” w Raciborzu 2011

  • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
  • ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;

Cele statutowe:

  1. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
  2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
  3. ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
  4. pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży wspomagająca edukację.
  5. pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży wspomagająca edukację.

Działania:

  • Projekt pn. „Żyć zdrowo i sportowo” przygotowany dla dzieci z Raciborza jako zadanie publiczne wspierane przez Prezydenta Miasta Racibórz, wyłonione w ramach konkursu ofert z zakresu profilaktyki alkoholowej na rok 2011. W ramach tego zadania odbyły się: zajęcia sportowo-profilaktyczne (360 osób), spotkania integracyjno-edukacyjne (60 osób), wycieczka do parku wodnego w Gorzycach (40 osób), zajęcia z tenisa ziemnego (30 osób), zajęcia na kręgielni i ściance wspinaczkowej (100 osób) oraz zajęcia na lodowisku (40 osób).
  • Projekt dla dzieci i młodzieży pn. „Podwórkowy zawrót głowy”, w ramach którego zorganizowano zajęcia plenerowe na raciborskim osiedlu. W zajęciach podwórkowych pn. „Osiedlowa wioska indiańska” i „Osiedlowa wyspa piracka” udział wzięło 60 osób.

Zajęcia prowadzili członkowie Stowarzyszenia posiadający wykształcenie pedagogiczne, socjologiczne, instruktorzy pływania oraz praktykanci pod opieką pedagogów.

Uczestnicy: głównie dzieci do lat 13, razem 660 osób.

Działania były prowadzone nieodpłatnie.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2021-06-28 23:43:56
stat4u