Utworzono: niedziela, 15, styczeń 2012

Oddział Pomoc Dzieciom i Młodzieży w Raciborzu 2009

  • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
  • ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;

Cele statutowe:

  1. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
  2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
  3. ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
  4. pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży, wspomagająca edukację.

Działania:

  • Zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane były dla dzieci ze szkół podstawowych. Dzieci brały udział w grach i zabawach ruchowych, które przeprowadzane były w sali gimnastycznej i na basenie. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych: dzieci starszych i dzieci młodszych. Na basenie pod opieką instruktorów pływania dzieci starsze doskonaliły swe umiejętności pływackie, a dzieci młodsze uczyły się pływać oraz uczestniczyły w grach i zabawach w wodzie. W zajęciach brało udział 16 dzieci;
  • Udział młodzieży gimnazjalnej w cyklicznej, międzynarodowej imprezie Odra rzeką integracji – Pływadło 2009, oraz w poprzedzającym tą imprezę budowie pływadła, pod kierunkiem i opieką osób dorosłych.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2021-06-28 23:43:56
stat4u