Utworzono: sobota, 14, styczeń 2012

Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych 2008

  • działania wspomagające integrację oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • upowszechnianie swobód obywatelskich oraz rozwój świadomości obywatelskiej;
  • działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Cele statutowe:

  1. działania wspomagające integrację oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  2. upowszechnianie swobód obywatelskich oraz rozwój świadomości obywatelskiej;
  3. działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Działania:

  • członkostwo w Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych – Partnerstwo: „Wspólnie dla Miasta” oraz udział w pracach Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych;
  • udział w pracach Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza;
  • reprezentacja Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych w dniu 12.05.2008 r. na I Wojewódzkim Kongresie Organizacji Pozarządowych - Miłośników Miast w Dąbrowie Górniczej;
  • udział i prezentacja działalności Stowarzyszenia na Festiwalu Organizacji Pozarządowych w dniu 29.11.2008 r. w Dąbrowie Górniczej.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2020-04-06 20:51:40
stat4u