Utworzono: sobota, 14, styczeń 2012

HOPE FESTIVAL 2008 w Dąbrowie Górniczej

  • promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
  • organizowanie wolnego czasu młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
  • promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów.

Cele statutowe:

  1. promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
  2. organizowanie wolnego czasu młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
  3. promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów.

Miejsce:

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

Termin:

15 listopada 2008 r.

Działania:

HOPE FESTIVAL 2008 – to impreza o optymistycznym przesłaniu adresowana do młodych ludzi. Prezentowany na festiwalu amatorski film komediowy Eine kleine Masakra w sposób zabawny wprowadził w festiwalową atmosferę, choć poruszył istotne problemy młodego pokolenia, takie jak: przemoc w szkole czy narkomania. Następnie wystąpiły lokalne zespoły muzyczne ze swymi autorskimi utworami. W przerwach pomiędzy występami odbyły się konkursy z nagrodami dotyczące treści profilaktycznych poruszanych w filmie i w utworach zespołów. W trakcie festiwalu porad udzielali konsultanci ds. uzależnień. Wstęp na imprezę był bezpłatny. W festiwalu wzięło udział ok. 500 osób. Honorowy patronat nad Hope Festival 2008 sprawował Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

Partnerzy:

  • Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – udostępnienie Sali Teatralnej PKZ wraz ze sprzętem i obsługą;
  • Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej - Referat Profilaktyki Uzależnień w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej – przekazanie nagród rzeczowych dla uczestników konkursów.
  • Regionalne Stowarzyszenie Pomocy i Inicjatyw Społecznych STACJA w Rybniku – zapewnienie konsultantów ds. uzależnień.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2020-12-23 19:56:44
stat4u