Utworzono: sobota, 14, styczeń 2012

Piknik Rodzinny RUDSTOCK w Rudzie Śląskiej 2008

  • promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
  • działania wspomagające integrację społeczności lokalnej, w szczególności integrację rodzin;
  • organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;

Cele statutowe:

  1. promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
  2. działania wspomagające integrację społeczności lokalnej, w szczególności integrację rodzin;
  3. organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
  4. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
  5. promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów.

Miejsce:

Park Strzelnica w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.

Data:

25 maja 2008 r.

Działania:

Piknik Rodzinny RUDSTOCK - to kulturalno-rekreacyjna impreza plenerowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Piknik odbył się w ramach Dni Profilaktyki Alternatywnej w Rudzie Śląskiej o nazwie W drodze ku samodzielności. W parkowym amfiteatrze dzieci z rodzicami wzięli udział w scenicznym programie rozrywkowym. Ponadto zaprezentowano twórczość młodzieżowych zespołów artystycznych działających przy rudzkich placówkach kulturalnych oraz twórczość lokalnych zespołów muzycznych. Obok amfiteatru odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci oraz konkursy i gry sprawnościowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wstęp na imprezę był bezpłatny. W pikniku wzięło udział ok. 1000 osób. Honorowy patronat nad Piknikiem Rodzinnym RUDSTOCK sprawował Prezydent Miasta Ruda Śląska. O pikniku informowały lokalne media Radio Plus, Goniec Górnośląski, Wiadomości Rudzkie, SFERA TV, rudzki serwis internetowy Silnet.

Partnerzy:

  • Prezydent Miasta Ruda Śląska – udostępnienie terenu parku wraz z amfiteatrem;
  • Miejskie Centrum Informacji i Wolontariatu w Rudzie Śląskiej – pomoc wolontariuszy przy realizacji imprezy.

Koszty finansowe:

Poniesione koszty finansowe organizacji pikniku wyniosły 9.690,04 zł, z tego 8.800,00 zł zostało pokryte dotacją Gminy Ruda Śląska.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2021-06-28 23:43:56
stat4u