Utworzono: sobota, 14, styczeń 2012

Działania na rzecz rozwoju artystycznego dzieci w Sosnowcu

  • organizowanie wolnego czasu dzieciom, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
  • pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Cele statutowe:

  1. organizowanie wolnego czasu dzieciom, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
  2. pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  3. nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Miejsce, Termin i Rodzaj Działania:

  • Świetlica Środowiskowa Parasol w Sosnowcu-Borze - styczeń-październik 2008 r.- prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci
  • Szkoła Podstawowa nr 25 w Sosnowcu - 7 maja 2008 r. – udział w VIII Przeglądzie Twórczości Dziecięcej Świetlic Środowiskowych pt. Wiersze, które kochamy.

Działania:

W świetlicy środowiskowej „Parasol”, działającej przy Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych „Nie bójmy się przyszłości” w Sosnowcu, odbywały się dla dzieci cotygodniowe, nieodpłatne zajęcia umuzykalniające, prowadzone przez członka Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego. W trakcie zajęć został przygotowany program artystyczny zaprezentowany następnie przez ośmioro dzieci na VIII Przeglądzie Twórczości Dziecięcej Świetlic Środowiskowych pt. Wiersze, które kochamy.

Partner:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Nie bójmy się przyszłości w Sosnowcu.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2020-04-06 20:51:40
stat4u