Utworzono: sobota, 14, styczeń 2012

Młodzieżowy Ośrodek Flota Młodych – Port Wodzisław Śląski 2008

 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym zagrożonych patologią społeczną;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
 • ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;

Cele statutowe:

 1. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym zagrożonych patologią społeczną;
 2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz form aktywnego wypoczynku;
 3. ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
 4. pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży, wspomagająca edukację; 5) edukacja, oświata i wychowanie;
 5. diagnozowanie środowiska lokalnego, gdy chodzi o problemy związane z patologią i niedostosowaniem społecznym młodzieży;
 6. pomoc psychologiczna, pedagogiczna i materialna ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej.

Działania:

Różne formy nieodpłatnej działalności kulturalnej, sportowej, wychowawczej i społecznej.

Działalność stała:

 1. Klub Hokeja Stołowego Moby Dick – co czwartek - 10 stałych uczestników;
 2. zajęcia dla dzieci z terapii zajęciowej: plastyczno-techniczne - co piątek - ok. 10 stałych uczestników;
 3. Klub Taneczny - Gwiazdeczki – co środę uczestniczy ok. 10 osób;
 4. w ramach Ośrodka spotkania i zajęcia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z osobami niepełnosprawnymi, co środę uczestniczy ok. 5 osób;
 5. kurs dla Street Walker;
 6. kurs języka angielskiego, zajęcia odbywają się od września 2008 r. w każdy czwartek, uczestniczy ok. 20 osób.

Działalność cykliczna i imprezy:

 • Styczeń 2008 r.
  • Międzynarodowy Turniej Hokeja Stołowego według punktacji WTHA;
 • Luty 2008 r.
  • bal przebierańców, zorganizowany przez Towarzystwo Przyjacół Dzieci, uczestniczyło ok 50 osób, w tym dzieci niepełnosprawne;
  • Wielkanocne ozdoby zajęcia z arteterapii, wykonywanie ozdób światecznych, w zajęciach uczestniczyły dzieci wraz ze swoimi mamami,ok 40 osób;
 • Kwiecień 2008 r.
  • spotkanie dla kobiet z profilaktyki promocji zdrowia prowadzone przez instruktora fitness, uczestniczyło ok. 45 osób;
 • Maj 2008 r.
  • Powiatowy konkurs dla dzieci z potrzebami edukacyjnymi Wszystko co żyje mnie fascynuje. Konkurs plastyczny, uczestniczyło ok 50 osób;
  • występ zespołu tanecznego Hip hop Gwiazdeczki;
 • Czerwiec 2008 r.
  • Międzynarodowy Turniej Hokeja Stołowego, uczestniczyło ok. 60 osób.
 • Październik 2008 r.
  • Międzyszkolny Turniej Hokeja Stołowego, uczestniczyło ok. 30 osób
 • Listopad 2008 r.
  • zabawa andrzejkowa, uczestniczyło ok. 50 osób.
 • Grudzień 2008 r.
  • zabawa mikołajkowa, uczestniczyło ok. 50 osób;
  • “Bożonarodzeniowe ozdoby”, zajęcia z arteterapii, wykonywanie ozdób świątecznych w zajęciach uczestniczyły dzieci i ich mamy, ok. 50 osób.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2021-06-28 23:43:56
stat4u