PTK Oddział w Strzelinie


O nas:

  • propagujemy zdrowy, aktywny i twórczy styl życia;
  • organizujemy wolny czas młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
  • edukujemy i wychowujemy dzieci i młodzież, dbając o ich prawidłowy rozwój;
  • upowszechniamy krajoznawstwo oraz różne formy turystyki wodnej i rowerowej.

Co oferujemy?

  • „Rodzinny Piknik Artystyczny” – coroczną nieodpłatną imprezę propagującą rozwój kulturalny i artystyczny.
  • Cykliczne spływy kajakowe po Odrze i Małej Panwii.
  • Organizowanie wystaw fotograficznych.

Powrót

Ostatnia aktualizacja:  2021-06-28 23:43:56
stat4u